Jak przeprowadziliśmy proces digitalizacji zarządzania  wadami produktów za pomocą PowerApps 

Konrad Pogódź
Konrad Pogódź
Wiceprezes Zarządu

Klient: Firma z sektora automotive

Ze względu na podpisane umowy o poufności, nie możemy podać nazwy firmy. Firma jest polskim producentem z sektora automotive.

Cel projektu

Jako nowoczesny zakład produkcyjny stawia na szczegółową kontrolę jakości oraz informatyzację wszystkich aspektów działalności produkcyjnej. Dotychczasowe metody kontroli jakości opierały się na dokumentacji papierowej. Wysokie wymagania stawiane branży automotive oraz nacisk na minimalizację kosztów produkcji wymuszały interaktywne i prewencyjne działania w zakresie zarządzania jakością i usuwania przyczyn potencjalnych awarii. Klient zdecydował się na wdrożenie narzędzi umożliwiających informatyzację procesu kontroli wad.   

Przebieg wdrożenia

Na bazie dostarczonej przez Klienta dotychczasowej dokumentacji papierowej oraz posiadanych przez niego licencji Microsoft O365 inżynierowie IT Challenge wykorzystali Microsoft Power Platform wdrażając rozwiązanie umożliwiające tworzenie rejestru wad wraz z ich zdjęciami oraz metodami selekcji wadliwych produktów. Rozwiązanie zapewnia bieżące informowanie wszystkich pracowników o definicjach poszczególnych wad oraz zmianach w nich wprowadzonych wraz z procesem akceptacji zapoznania się z ich opisem . Definicje wad wykorzystane zostały następnie w module rejestracji wyrobów niezgodnych oraz w module obsługi problemów. Obsługa problemów umożliwia tworzenie predefiniowanych rozgałęzionych algorytmów postępowania w przypadkach wystąpienia konkretnej wady zapewniających minimalizację czasu potrzebnego do przywrócenia poprawnej produkcji. Dodatkowo zastosowane rozwiązania Power Automate umożliwiły zebranie i kontrolowanie w jednym miejscu wszystkich działań pracowników związanych z prowadzonymi w obszarze jakości projektami do których Klient wykorzystywał kilkadziesiąt oddzielnych instancji Microsoft Planner.   

Wyzwanie

Szczególnym wyzwaniem projektu była możliwość obsługi programu przez pracowników nie posiadających dedykowanych kont O365. Wdrożone rozwiązanie umożliwia wielu osobom z różnych zmian personalną identyfikację na pojedynczym koncie.   

Efekt prac

Elektronizacja procesu definiowania wady, informowania o niej oraz zatwierdzania zapoznania się z nią drastycznie skróciła czas całego procesu oraz zlikwidowała obieg papierowej dokumentacji. Ewidencja wszystkich wyrobów niezgodnych w formie elektronicznej zapewniła możliwość szczegółowej analizy ich przyczyn oraz predykcję problemów w przyszłości. Algorytmy postępowania z problemami wpłynęły istotnie na skrócenie przestojów produkcji i ograniczenie ilości wyrobów niezgodnych co miało wymierny efekt ekonomiczny. 

Zastosowanie Microsoft Power Platform oraz Sharepoint umożliwiło wykorzystanie narzędzi dostępnych w ramach wykupionych już przez firmę usług Microsoft bez dodatkowych nakładów finansowych. 

Możliwość analizy wszystkich działań z kilkudziesięciu Plannerów w jednym miejscu dało podstawy do kontroli kilkudziesięciu projektów związanych z jakością przez wszystkie szczeble kadry zarządzającej. 

Masz pytania?
Skontaktuj się z autorem
Konrad Pogódź
Konrad Pogódź
Wiceprezes Zarządu

Podobne artykuły

Wideo
Konrad Pogódź

Ruchome wykresy

Jak pokazać zmienność wartości w czasie na ruchomym wykresie

Aktualności
Anna Maciocha

Wspieramy psychiatrię dziecięcą

Drużyna ITCH pokonała 850 km podczas akcji Charytatywna Majówka. Od dzisiaj – dogrywka – zachęcamy do udziału w akcji

Przyspiesz dostęp do danych dzięki wydajnej macierzy IBM FlashSystem. Korzystając z naszego kalkulatora wybierz najbardziej optymalne dla siebie rozwiązanie.

Zgłoszenie serwisowe

Dane firmy

Masz pytanie? Napisz do nas