Szukaj
Close this search box.

Relokacja i migracja systemów

Świadczymy kompleksową usługę obejmującą cały zakres migracji, jak również przygotowanie projektu technicznego/planu migracji lub zewnętrzny nadzór. Jest wiele powodów dla których serwery fizyczne lub maszyny wirtualne zmieniają miejsce w którym znajdują się podczas normalnej pracy. W każdym z tych przypadków aby móc kontynuować pracę należy dokonać migracji maszyn czy to fizycznych czy to wirtualnych. W przypadku serwerów fizycznych, które z jakiegoś powodu nie mogą pracować w swoim zwykłym miejscu, należy dokonać ich relokacji do nowowybranej lokalizacji. Po wyborze nowego miejsca dla naszego środowiska produkcyjnego należy zapewnić bezpieczny sposób przeniesienia zasobów informatycznych do nowej serwerowni.

Zaufali nam:

Relokacja i migracja systemów

W ramach relokacji i migracji
zapewniamy m.in.:

Relokacja serwerów fizycznych

Nauczeni doświadczeniem wspieramy Klientów poprzez:

Zmiana urządzeń do składowania danych

Zupełnie innym przykładem migracji mamy do czynienia w przypadku:

Zawsze najważniejsze w takim przypadku jest zapewnienie bezpieczeństwa danych (również poprzez wcześniejsze ich zbackupowanie) przed utratą bądź zmianą. Równie ważne jest zapewnienie ciągłego dostępu do danych lub zapewnienie jak najkrótszego (i planowanego!) czasu ich niedostępności. Cel ten można osiągnąć na wiele sposobów, najważniejszy jest jednak etap planowania, uzgodnienia działań ze zlecającym prace i, o ile to możliwe, wcześniejsze przetestowanie zaproponowanego rozwiązania.

Artur Skowronek
Artur Skowronek

Kierownik Zespołu

Migracja platformy wirtualizacji ze środowiska Cisco UCS B200M4 na platformę Lenovo ThinkSystem SR650 V2. Wirtualizacja środowiska serwerowego u klienta pracuje w oparciu o technologię Hyper-V firmy Microsoft w wersji 2016. Na potrzeby ww. środowiska pracowało 6 fizycznych serwerów Cisco UCS B200M4 pracujących w trybie failover rozciągniętych pomiędzy 2 lokalizacjami oddalonymi od siebie o 40 km…

Relokacja i migracja systemów, to tylko niektóre z naszych rozbudowanych rozwiązań. Sprawdź pozostałe usługi, realizowane przez doświadczonych inżynierów:

Od pojedynczych serwerów poprzez platformy pod systemy wirtualizacji poprzez klastry HA (High Availability) czy klastry obliczeniowe HPC (High Performance Computing) dla najbardziej wymagających systemów.

Specjalizujemy się w systemach przechowywania danych zbudowanych w oparciu o pamięci masowe (macierze dyskowe), systemy wirtualizacji storage, sieci SAN, napędy taśmowe.

Oprogramowanie do backupu danych od prostych systemów obejmujących pojedyncze serwery czy usługi poprzez zawansowane rozwiązania składające się z dziesiątek urządzeń i systemów.

Dostarczamy i wdrażamy rozwiązania do wirtualizacji środowisk serwerowych czołowych dostawców (Vmware, Microsoft)

 

Modernizujemy sieci LAN, budujemy bezpieczny styk z Internetem oraz połączenia między oddziałowe w technologii SD-WAN.

 

HCI (Hyper-Converged Infrastructure) zapewnia klientom gwarancję większej elastyczności poprzez integrację pamięci masowej, przetwarzania danych oraz wirtualizacji. Upraszcza to zarządzanie systemami IT i redukuje koszty.

Potrzebujesz przenieść swoje usługi lub dane?
Zapraszamy do kontaktu z naszym konsultantem

Zgłoszenie serwisowe

Dane firmy

Masz pytanie? Napisz do nas