Szukaj
Close this search box.

Audyt bezpieczeństwa IT

Każda sieć IT i każda infrastruktura IT powinna podlegać okresowej weryfikacji pod kątem bezpieczeństwa. To podstawowa zasada zarządzania bezpieczeństwem cybernetycznym. Audyty bezpieczeństwa służą potwierdzeniu, iż systemy teleinformatyczne spełniają wymogi bezpieczeństwa, a zarazem nie posiadają istotnych luk mogących doprowadzić do wycieku danych.

Zaufali nam:

Audyt Bezpieczeństwa IT

W IT Challenge przeprowadzamy szeroką gamę audytów bezpieczeństwa

Audyt styku z Internetem

Ma na celu weryfikację, czy topologia sieci oraz mechanizmy w niej funkcjonujące w sposób optymalny zapewnią prawidłowe funkcjonowanie usług internetowych. Audyt styku z Internetem przeprowadzany jest w stosunku do urządzeń sieciowych oraz systemów bezpieczeństwa na styku z siecią Internet. Sprawdzane są podatności elementów systemu, poprawność konfiguracji polityk bezpieczeństwa jak i samej architektury.

Audyty bezpieczeństwa konfiguracji

Przeprowadzane są w stosunku do oprogramowania takiego jak systemy operacyjne czy serwery usług. Głównym celem audytu jest wskazanie słabych punktów, mogących powstać w wyniku błędnej, nieaktualnej lub niekompletnej konfiguracji takich usług jak DNS, WWW, serwer plików, serwer bazy danych, systemów zabezpieczeń. W ramach usługi audytu bezpieczeństwa weryfikacji podlegają również systemy sieciowe LAN i WLAN oraz bezpieczeństwa takie jak system firewall .

Testy penetracyjne

Stanowią często punkt wyjścia do dalszych działań audytowych. Weryfikacja podatności i próba przełamania zabezpieczeń są wykonywane przez automatyczne oprogramowanie, które szuka znanych podatności, na które posiada z góry gotowe reguły. W kolejnej fazie zidentyfikowane podatności weryfikowane są przez audytorów/pentesterów w celu wyeliminowania tzw. false positive.

Audyt zgodności z NIST Cybersecurity Framework

Pozwala określić poziom przygotowania organizacji do identyfikowania, blokowania, wykrywania i reagowania na ataki zgodnie z najlepszymi praktykami oraz standardami opracowanymi przez National Institute of Standards and Technology.


Poza audytem bezpieczeństwa,
oferujemy również

Dane to dla wielu organizacji najważniejsze aktywo i z tego powodu firmy starają się zapewnić ich bezpieczeństwo: poufność, integralność, dostępność.

Wspieramy Klienta w osiągnięciu bezpieczeństwa przetwarzanych, składowanych i przesyłanych danych.

 

Zmniejszamy potencjalne punkty awarii oraz pomagamy w optymalnym wykorzystaniu posiadanego sprzętu

 

Skontaktuj się z naszym konsultantem
i dowiedz się co możemy dla Ciebie zrobić
w zakresie cyberbezpieczeństwa

Zgłoszenie serwisowe

Dane firmy

Masz pytanie? Napisz do nas