KONTAKT

KONTAKT

tel. 721 909 925
email: biuro@itch.pl
| sales@itch.pl

Siedziba w Krakowie:

ul. Bieżanowska 83
30-826 Kraków

Biuro w Warszawie:

Al. Jerozolimskie 200
02-486 Warszawa

Formularz kontaktowy

  Dane rejestrowe

  IT Challenge Sp. z o.o.
  ul. Bieżanowska 83
  30-826 Kraków

  NIP: 676-255-80-40
  REGON: 381841773
  KRS: 0000758447

  BDO: 000429993

  Zarejestrowany w: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS
  Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 140 000 zł

  Konto: Bank Pekao S.A. nr 10 1240 4432 1111 0010 8664 3488