Utrzymanie serwerów i macierzy

Choć usługi chmurowe oferują coraz szerszą gamę różnorakich usług, serwery i macierze
wciąż trzymają się mocno, szczególnie w tych miejscach, gdzie ważna jest ciągłość działania, a
dostawcy łącz nie mają możliwości zapewnić ich parametrów na właściwym poziomie. Często
spotykane są również środowiska hybrydowe, gdzie macierze i serwery współpracują z usługami
świadczonymi z chmury. Aby zaawansowane infrastruktury funkcjonowały poprawnie i pewnie,
potrzebni są administratorzy z kompetencjami i doświadczeniem zarówno w bieżącym zarządzaniu
jak i utrzymaniu wysokiej wydajności i dostępności.

Utrzymani serwerów i macierzy

W ramach zarządzania serwerami
i macierzami świadczymy następujące usługi

Instalacja niezbędnego oprogramowania

Konfigurowanie oprogramowania w celu zapewnienia bezpieczeństwa (hardening) i wydajności (tuning) Serwera

Utworzenie kont/profili a następnie nadanie uprawnień Użytkownikom

Podłączenie serwera do istniejącej infrastruktury sieciowej

Uruchomienie oraz sprawdzenie poprawności działania.

Aktualizacja według przyjętej u Klienta polityki licencyjnej

instalacja zalecanych poprawek otrzymywanych od dostawców

konfiguracja macierzy

konfiguracja kontrolerów,

instalacja dodatkowych dysków

zwiększanie przestrzeni dyskowej – dodawanie dodatkowych dysków twardych zakupionych przez Klienta,

Realokacja danych w ramach dysków macierzy.

 analiza wykorzystania przestrzeni dyskowej na urządzeniach pamięci masowej;

 balansowanie obciążenia urządzeń/woluminów;

migracje danych między urządzeniami w celu poprawy wydajności.

konfiguracja macierzy,

konfiguracja kontrolerów,

instalacja dodatkowych dysków,

zwiększanie przestrzeni dyskowej, realokacja danych w ramach dysków
macierzy.

 weryfikacja zasadności udzielenia dostępu

aktualizacja bazy użytkowników

instalacja dodatkowych dysków,

optymalizacja grup i list

autoryzowany dostęp do danych (w tym MFA);

szyfrowanie danych, zwłaszcza na urządzeniach przenośnych;

 Weryfikowanie poprawności konfiguracji 

konfiguracja oprogramowania na serwerach pod kątem zabezpieczenia przed naruszeniem bezpieczeństwa (hardening).

Poza utrzymaniem serwerów i macierzy,
oferujemy również

Zapewniamy bezpieczny i efektywny dostęp do zasobów wewnętrznych firmy

Zmniejszamy potencjalne punkty awarii oraz pomagamy w optymalnym wykorzystaniu posiadanego sprzętu

Zarządzamy aplikacjami, usługami, danymi, urządzeniami i użytkownikami platformy M365.

Zaplanujemy i wykonamy przeprowadzkę sprzętu IT pomiędzy serwerowniami lub aplikacji pomiędzy systemami.

Wiemy wszystko o zarządzaniu systemami Microsoft 365 Exchange oraz HCL Domino.

Przyjmiemy o obsłużymy każde zgłoszenie od użytkownika, szybko i sprawnie pomożemy.

Wspieramy Klienta w osiągnięciu bezpieczeństwa przetwarzanych, składowanych i przesyłanych danych.

Administrujemy i optymalizujemy procesy wykonania kopii zapasowych w wielu różnych systemach backupowych

Poznajmy się i porozmawiajmy wspólnie o serwerach i macierzach