Szukaj
Close this search box.

Microsoft Power Platform

Case Study
Konrad Pogódź

Jak wdrożyliśmy system zarządzania sprzedażą, realizacją kontraktów i serwisem oraz obsługi pracowników za pomocą Sharepoint i PowerApps w firmie IT.

Klient: firma IT Sektor: IT Polska firma świadcząca usługi w zakresie dostaw sprzętu i usług w obszarze IT. Ze względu na podpisane umowy o poufności nie możemy podać nazwy. Cel projektu: Wdrożenie Sharepoint i PowerApps Firma jako nowy na rynku podmiot musiała od zera wypracować wszystkie procedury i narzędzia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w ramach świadczonych przez siebie usług. Pracownicy posiadający wieloletnie doświadczenie zawodowe doceniali wartość formalizacji i elektronizacji prowadzonych przez siebie działań. W ramach niezbędnych potrzeb zdiagnozowano konieczność wdrożenia systemu ticketowego do obsługi zgłoszeń serwisowych, systemu CRM do obsługi sprzedaży, bazy CMDB sprzedanych podzespołów oraz z uwagi na rozproszenie pracowników systemu urlopowego i rozliczania delegacji. Podmiot jako nowy na rynku nie dysponował wysokim budżetem na inwestycje lecz posiadał licencje Microsoft O365. Prowadzono rozmowy z dostawcami komercyjnych rozwiązań lecz nie spełniały one postawionych założeń i nie gwarantowały szybkiego wdrożenia. Opis rozwiązania i przebieg wdrożenia Po analizie dostępnych możliwości inżynierowie  IT Challenge zdecydowali się zastosować rozwiązanie Microsoft Power Platform jako narzędzie Low Code Application Development wraz z Microsoft Sharepoint jako miejscem składowania danych. Rozwiązanie takie w całości mieściło się w posiadanych już przez firmę licencjach Microsoft dając jednocześnie wysoką gwarancję skutecznego działania potwierdzoną renomą producenta i szerokim gronem klientów wykorzystujących je na świecie. Stosując metodę kolejnych przybliżeń tworzonego rozwiązania do założonych funkcjonalności, uwzględniającą kluczowy czynnik jakim był w tym przypadku  czas, inżynierowie IT Challenge już po miesiącu udostępnili pierwsze rozwiązanie zapewniające skuteczną obsługę Klientów firmy sukcesywnie rozbudowując je w kolejnych miesiącach do formy zapewniającej kompleksowe zarządzanie obsługą Klientów, wsparciem sprzedaży i zarządzaniem pracownikami. Wszystkie zastosowane rozwiązania z punktu widzenia firmy były bezkosztowe, a jednocześnie zapewniające pełne dostosowanie do jej indywidualnych potrzeb, które w przypadku komercyjnych rozwiązań wiązałyby się z długotrwałą i drogą kastomizacją.    Wyzwanie Szczególnym wyzwaniem projektu była minimalizacja czasu niezbędnego do wdrożenia rozwiązania gdyż zależała od tego większość przychodów firmy.  Istotnym elementem była również możliwość szybkich modyfikacji i ich cena gdyż Klienci firmy oczekiwali ciągłego progresu i kastomizacji świadczonych przez nią usług .  Efekt prac Zastosowanie Microsoft Power Platform oraz Sharepoint umożliwiło wykorzystanie narzędzi dostępnych w ramach wykupionych już przez firmę usług Microsoft. Platforma Low Code Application Development zapewniła możliwość tworzenia i testowania rozwiązań w tygodniowych sprintach. Bezpośrednia integracja Platformy Sharepoint z Microsoft Excel umożliwiła szybkie przetwarzanie danych oraz tworzenie oczekiwanych przez klientów raportów.  Posiadając pełną kontrolę nad każdym elementem wdrożenia firma zapewniła sobie możliwość natychmiastowego reagowania na nowe oczekiwania swoich Klientów oraz pracowników wykorzystujących na co dzień stworzone narzędzia. 

Czytaj więcej »
Case Study
Konrad Pogódź

Jak przeprowadziliśmy proces digitalizacji zarządzania  wadami produktów za pomocą PowerApps 

Klient: Firma z sektora automotive Ze względu na podpisane umowy o poufności, nie możemy podać nazwy firmy. Firma jest polskim producentem z sektora automotive. Cel projektu Jako nowoczesny zakład produkcyjny stawia na szczegółową kontrolę jakości oraz informatyzację wszystkich aspektów działalności produkcyjnej. Dotychczasowe metody kontroli jakości opierały się na dokumentacji papierowej. Wysokie wymagania stawiane branży automotive oraz nacisk na minimalizację kosztów produkcji wymuszały interaktywne i prewencyjne działania w zakresie zarządzania jakością i usuwania przyczyn potencjalnych awarii. Klient zdecydował się na wdrożenie narzędzi umożliwiających informatyzację procesu kontroli wad.    Przebieg wdrożenia Na bazie dostarczonej przez Klienta dotychczasowej dokumentacji papierowej oraz posiadanych przez niego licencji Microsoft O365 inżynierowie IT Challenge wykorzystali Microsoft Power Platform wdrażając rozwiązanie umożliwiające tworzenie rejestru wad wraz z ich zdjęciami oraz metodami selekcji wadliwych produktów. Rozwiązanie zapewnia bieżące informowanie wszystkich pracowników o definicjach poszczególnych wad oraz zmianach w nich wprowadzonych wraz z procesem akceptacji zapoznania się z ich opisem . Definicje wad wykorzystane zostały następnie w module rejestracji wyrobów niezgodnych oraz w module obsługi problemów. Obsługa problemów umożliwia tworzenie predefiniowanych rozgałęzionych algorytmów postępowania w przypadkach wystąpienia konkretnej wady zapewniających minimalizację czasu potrzebnego do przywrócenia poprawnej produkcji. Dodatkowo zastosowane rozwiązania Power Automate umożliwiły zebranie i kontrolowanie w jednym miejscu wszystkich działań pracowników związanych z prowadzonymi w obszarze jakości projektami do których Klient wykorzystywał kilkadziesiąt oddzielnych instancji Microsoft Planner.    Wyzwanie Szczególnym wyzwaniem projektu była możliwość obsługi programu przez pracowników nie posiadających dedykowanych kont O365. Wdrożone rozwiązanie umożliwia wielu osobom z różnych zmian personalną identyfikację na pojedynczym koncie.    Efekt prac Elektronizacja procesu definiowania wady, informowania o niej oraz zatwierdzania zapoznania się z nią drastycznie skróciła czas całego procesu oraz zlikwidowała obieg papierowej dokumentacji. Ewidencja wszystkich wyrobów niezgodnych w formie elektronicznej zapewniła możliwość szczegółowej analizy ich przyczyn oraz predykcję problemów w przyszłości. Algorytmy postępowania z problemami wpłynęły istotnie na skrócenie przestojów produkcji i ograniczenie ilości wyrobów niezgodnych co miało wymierny efekt ekonomiczny.  Zastosowanie Microsoft Power Platform oraz Sharepoint umożliwiło wykorzystanie narzędzi dostępnych w ramach wykupionych już przez firmę usług Microsoft bez dodatkowych nakładów finansowych.  Możliwość analizy wszystkich działań z kilkudziesięciu Plannerów w jednym miejscu dało podstawy do kontroli kilkudziesięciu projektów związanych z jakością przez wszystkie szczeble kadry zarządzającej. 

Czytaj więcej »

Zgłoszenie serwisowe

Dane firmy

Masz pytanie? Napisz do nas