Szukaj
Close this search box.

Instytut

Case Study
Grzegorz Ostrowski

Jak zmodernizowaliśmy sieć w dużym ośrodku naukowo-badawczym. 

Klient: ośrodek naukowo – badawczy. Instytucja naukowa zajmująca się badaniami z zakresu astrofizyki, fizyki, fizyki medycznej.  Problem do rozwiązania zakończenie wsparcia producenta dla sprzętu sieciowego w rdzeniu sieci   połączenia w ramach rdzenia sieci o relatywnie niskiej wydajności (10G)  budowa nowej serwerowni mającej zapewnić redundancję dla funkcjonalności dotychczasowej  Przebieg wdrożenia Wymiana urządzeń na nowe modele, implementacja połączeń 40GbE w rdzeniu sieci (4 przełączniki rdzeniowe, 4 przełączniki serwerowe, 18 przełączników dostępowych), konfiguracja virtual chassis rozciągniętych między serwerowniami.  Ze względu na konieczność wymiany przestarzałych urządzeń oraz budowę nowej serwerowni mającej z założenia zapewnić redundancję usług dla dotychczasowej serwerowni konieczne było przeprojektowanie infrastruktury sieci kampusowej Instytutu. Nową topologię zaprojektowano z uwzględnieniem redundancji usług zapewnianych przez dwie odrębne fizycznie serwerownie – rdzeniowe przełączniki pracujące w układzie virtual chassis zostały zlokalizowane w obu serwerowniach, zaś redundantne połączenia w ramach sieci kampusowej zostały poprowadzone odpowiednio do obu serwerowni, tak żeby w razie awarii jednej z nich zachować funkcjonalność rdzenia sieci oraz uplinków. Zarówno w rdzeniu sieci jak i w połączeniach kampusowych są masowo wykorzystywane agregowane połączenia 40GbE. W ramach kontraktu dostarczono również nowy firewall do połączenia kampusu z siecią publiczną. Ze względu na niemożność utworzenia klastra z dotychczasowym firewallem (ze względów budżetowych inne modele/technologie) utworzono zestaw skryptów umożliwiających szybkie i częściowo automatyczne przełączenie między funkcjonującymi firewallami w razie awarii jednego z nich.  Wyzwanie Podstawowym wyzwaniem w trakcie realizacji kontraktu była potencjalna utrata usług realizowanych w systemie dla kilkuset użytkowników lokalnych i dla użytkowników pracujących zdalnie, jak i dostępu do usług udostępnianych przez Instytut publicznie. Konieczne wyłączenia ograniczono do minimum i wykonano poza godzinami pracy (w nocy, w weekendy) Efekt prac Zrealizowano wszystkie założone cele, w tym wymianę urządzeń na nowe i implementację nowych technologii (np. agregowane łącza 80GbE), jak i wprowadzenie redundancji w rdzeniu sieci dającej jego odporność na uszkodzenie pojedynczej serwerowni. 

Czytaj więcej »

Zgłoszenie serwisowe

Dane firmy

Masz pytanie? Napisz do nas