22 May 2020

Zwiększ efektywność procesu reagowania na incydenty bezpieczeństwa informacji w pięciu krokach

Reagowanie na incydenty to jest ciągły wyścig z czasem. W tej walce chodzi o to aby czas między skutecznym przełamaniem ochrony a wykryciem i neutralizacją był jak najkrótszy. Ten okres nazywany Detection Deficit. O ile czas potrzebny na skuteczny atak jest liczony w minutach o tyle wykrywanie to są często dni a nawet miesiące. Coraz więcej organizacji ma dedykowane zespoły reagowania na incydenty. Zespoły zdobywają kompetencje i doświadczenie, co skraca czas potrzebny na wykrycie incydentu bezpieczeństwa, jednak hakerzy również rozwijają się w swoim fachu przez co Detection Deficit pozostaje duży.

Zwiększ efektywność procesu reagowania na incydenty bezpieczeństwa informacji w pięciu krokach
theme-w-ico
theme-ico

Przyglądnijmy się co można zrobić aby zwiększyć efektywność procesu reagowania na incydenty bezpieczeństwa informacji i walczyć i minimalizacje Detection Deficit.

Regulacje wewnętrzne (Polityki i Standardy)

Polityka Bezpieczeństwa Informacji jest dla każdego cyberbezpiecznika podstawowym dokumentem w organizacji. Obejmuje swoim zakresem nie tylko sieć komputerową przedsiębiorstwa czy instytucji, ale także całość zagadnień związanych z ochroną danych będących w dyspozycji firmy. Powinna definiować poprawne i niepoprawne – w sensie bezpieczeństwa – sposoby zachowania użytkowników i operacje na danych przechowywanych w systemie. Zapisy polityki bezpieczeństwa powinny z jednej strony wyznaczać kierunek rozwoju infrastruktury cyberbezpieczeństwa w organizacji, a swego rodzaju specyfikacją istotnych warunków zamówienia z drugiej.

Zadania do wykonania:

 • Przeprowadzić analizę postanowień Polityki Bezpieczeństwa Informacji i ich realizacji.
 • Zweryfikować szczegółowe zasady dotyczące postępowania z incydentami i ich implementacje w systemach
 • Zweryfikować szczegółowe zasady dotyczące zapobiegania i ich implementacje w systemach
 • Przeprowadzić analizę postanowień Polityki Bezpieczeństwa Informacji i ich realizacji.

2. Sprawny model komunikacji

Komunikacja to ważny element w każdej organizacji a komunikacja, gdy mamy do czynienia z incydentem bezpieczeństwa, staje się krytycznym czynnikiem, który będzie miał wpływ na prace zespołu reagowania podczas walki z zagorzeniem. W war room’ie, każdy z grupy pracującej nad incydentem musi otrzymywać właściwe i prawdziwe informacje pozwalające wykonywać zdefiniowane w procedurach obowiązki. Komunikacja wewnętrzna to także wymiana informacji z kierownictwem, decydentami, osobami mającymi umocowanie do podejmowania kluczowych decyzji. Ścieżka powinna być dostosowane do krytyczności incydentu z jakim mamy do czynienia.

W wyniku incydentu bezpieczeństwa organizacji może grozić wyciek danych, utrata reputacji. W takim wypadku ważna jest dobrze zorganizowana i przygotowana na taką ewentualność komunikacja zewnętrzna, do partnerów, klientów lub mediów.

Zadania do wykonania:

 • sprawdzenie procedur komunikacji wewnętrznej
 • opracowanie lub weryfikacja procedur komunikacji zewnętrznej
 • sprawdzenie procedur komunikacji wewnętrznej

3. Przeszkolony, doświadczony i kompetentny zespół

Budowa dobrego zespołu cyberbezpieczeństwa to długi i trudny proces. Mimo, że ekspertów w zakresie bezpieczeństwa przybywa, to jednak dalej jest ich stanowczo za mało na naszym rynku. Z tego względu firmy często decydują się na outsourcing usługi, albo jej części np. 1, 2 lub 3 linii SOC. Jeżeli jednak budujemy własny zespół, warto zadbać o strategie budowy zespołu, koniecznych kompetencji i doświadczenia, a następnie regularnie, np. co pół roku weryfikować gdzie jesteśmy, jak ją realizujemy, jakie mamy mocne i słabe strony. A potem rekrutować najpotrzebniejsze kadry.

Zadania do wykonania:

 • Aktualizacja strategii budowy zespołu
 • Analiza SWOT zespoł
 • Aktualizacja strategii budowy zespołu

4. Program szkoleń

Bardzo ważnym elementem podnoszącym efektywność pracy zespołu jest program szkoleń.
Dla zespołu do reagowania na incydenty bezpieczeństwa program szkoleń powinien obejmować szkolenia z technik i zasad cyberbezpieczeństwa jak i z konkretnych narzędzi wykorzystywanych w organizacji. Warto go uzupełnić szkoleniami miękkimi z pracy zespołowej, zarządzania zespołem, zarządzania projektem.
Dla wszystkich pracowników przedsiębiorstwa powinien zostać zbudowany plan szkoleń security awareness. Ważne aby to nie było jedno szklenia a program, najlepiej uzupełniony o jakąś formę weryfikacji postępów i zaangażowania.

Zadania do wykonania:

 • aktualizacja planu szkoleń dla zespołu
 • budowa lub aktualizacja programu security awareness.
 • aktualizacja planu szkoleń dla zespołu

5. Specjalistyczne narzędzia

Narzędzia cyberbezpieczeństwa można podzielić na trzy grupy:

 1. systemy zabezpieczeń (takie jak NGFW VPN, Sandbox, AV, WAF, DAM, NAC, MailGW, WebGW)
 2. systemy zarządzanie bezpieczeństwem (takie jak SIEM, IDM, VA, PAM, Log MGMT, SOAR, IRP)
 3. narzędzia do analizy powłamaniowej

Które z powyższych narządzi wdrożymy w pierwszej kolejności a które w kolejnej powinno wynikać z polityki bezpieczeństwa oraz analizy ryzyka obszaru IT.

Zadania do wykonania:

 • Weryfikacja i aktualizacja strategii rozwoju IT w zakresie cyberbezpieczeństwa
 • Weryfikacja i aktualizacja strategii rozwoju IT w zakresie cyberbezpieczeństwa

Prawdziwa efektywność pojawi się, gdy ocena ryzyka zewnętrznego i wewnętrznego będzie połączona z dogłębną analizą kultury bezpieczeństwa i procesów w organizacji. Do jej wykonania potrzebne są narzędzia oraz kompetentni i zaangażowani ludzie, którzy pozwolą uzyskać kompleksowy obraz poziomu cyberbezpieczeństwa i ryzyka IT z nim związanego.

Dzielimy się
wiedzą

Nasza Firma zapewnia nie tylko najnowsze rozwiązania z dziedziny IT ale również nie pozostaje w miejscu każdego dnia poszerza swoją wiedzę którą bardzo chętnie dzielimy się z innymi. Zapraszamy do zapoznania się z ostatnimi nowinkami.

theme-w-ico
arrows-ico-wh
Październik – miesiącem bezpieczeństwa

Postanowienia noworoczne w październiku?!? Więcej sportu. Rodzina jest najważniejsza. Zdrowe odżywianie. Dbanie o zdrowie. Praktykowanie wdzięczności. Lista książek do przeczytania. Nowe hobby lub przebranżowienie. Więcej czasu dla siebie.

theme-w-ico
arrows-ico-wh
31.03 – Światowy Dzień Kopii Zapasowych

W Światowym Dniu Kopii Zapasowych przypominamy – ZAWSZE DBAJ O SWOJE DANE

W dobie niesamowitego rozwoju różnego rodzaju technologii w sposób wykładniczy rośnie ilość wytwarzanych, przesyłanych oraz pozyskiwanych informacji. Korzystamy z różnych usług elektronicznych lokalnie oraz w chmurze, prywatnie lub służbowo. Wytworzone dane przechowujemy na zasobach stacjonarnych, bankach danych lub w infrastrukturze chmurowej coraz bardziej popularnej i wygodnej. Nasze uzależnienie od prezentowanej w sieci informacji nie zawsze uświadamia nam konieczność planowania potrzeb, zarządzania, a przede wszystkim jej ochrony.

theme-w-ico
arrows-ico-wh
Zarządzanie incydentami, czyli: rejestruj zgłoszenia

Głównym celem Zarządzania Incydentem jest jak najszybsze przywrócenie normalnego działania usługi, minimalizując niekorzystny wpływ na działanie innych usług, a wszystko to z zapewnieniem możliwie najwyższego poziomu jakości oraz dostępności (czyli SLA).

theme-w-ico
theme-ico

Poznajmy się
i porozmawiajmy!

arrows-b

Skontaktuj się z nami i otwórz drzwi do innowacyjnych rozwiązań technologicznych dla Twojej firmy. Nasz zespół ekspertów jest gotów odpowiedzieć na Twoje pytania, dostosować ofertę do Twoich potrzeb i wesprzeć Cię w osiągnięciu sukcesu.

Wykorzystaj potencjał technologii już dziś, by zwiększyć efektywność, rozwijać biznes i zadbać o bezpieczeństwo swoich danych.

zespół zdjęcie
theme-ico