30 November 2023

Łączenie danych w tabeli

W codziennej pracy często zdarza się sytuacja, że musimy połączyć dane tego samego typu z różnych tabel. Przykładem takiej sytuacji mogą być informacje o wypłaconych pracownikom premiach. Na listach z różnych kwartałów mogą pojawić się ci sami lub totalnie inni pracownicy z różnymi kwotami. Naszym zadaniem jest stworzyć jedną listę zawierającą kwoty ze wszystkich kwartałów wkładając w to minimum wysiłku.

Łączenie danych w tabeli
theme-w-ico
theme-ico

Opis filmu

W naszym pliku znajdują się 4 przykładowe tabele w 4 różnych arkuszach. Każda z nich zawiera pesel imię i nazwisko oraz kwotę wypłaty z poszczególnego kwartału. Każda z nich ma inną ilość wierszy. Poniżej 2 przykładowe tabele

……………………..

Twórcy Excela przewidzieli opisany przez nas problem i stworzyli nam gotowe rozwiązanie w postaci funkcjonalności konsolidacji danych. Znajdziemy ją w Menu -> Dane -> Konsoliduj

 

 

Aby z niej skorzystać stajemy w nowym arkuszu wciskamy Konsoliduj i w pojawiającym się menu pojedynczo wprowadzamy źródła danych które chcemy skonsolidować.

Gdy już mamy wszystkie źródła musimy jeszcze zdecydować czy wiodące są dla nas informacje zawarte w pierwszym wierszu danych czy w pierwszej kolumnie.  W naszym przypadku w pierwszej kolumnie znajdują się dane wg których chcemy sumować wypłaty więc wybierzemy Lewą kolumnę. Kolejnym istotnym elementem jest wybór funkcji konsolidującej dane. Mamy tu do wyboru Sumę którą najczęściej będziemy wybierać ale też całą gamę innych funkcji matematycznych które mogą nam się w specyficznych okolicznościach przydać. I wreszcie ostatnim elementem jest wybór czy chcemy utworzyć łącza z danymi źródłowymi czy też nie. Jeżeli ich nie utworzymy połączenie będzie jednorazowe tzn. otrzymamy sumy wartość które niezależnie od zmian w źródle nie będą się już zmieniały. Jeżeli utworzymy łącze do źródeł każda zmiana danych dotyczących kwot premii w tabelach źródłowych zostanie przeniesiona do naszej skonsolidowanej tabeli. Pamiętajcie, że funkcjonalność ta dotyczy jedynie zmian wartości, dodanie nowych wierszy lub ich usuwanie nie jest wspierane w tym narzędziu.

Przy braku tworzenia łączy efekt naszej funkcjonalności jest następujący

Natomiast stosując funkcję Utwórz łącze z danymi źródłowymi otrzymamy następujący efekt

 

Jak widać możemy zobaczyć składowe otrzymanych dla danej osoby kwot które podlegają sumowaniu.

 

 

Zachęcam do używania zaprezentowanej metody przy łączeniu tabel o różnych długościach zawierających takie same dane. Znacznie skraca ona czas niezbędny do uzyskania zamierzonego efektu. Gdybyście mieli z podobne lub inne problemy z łączeniem danych w Excelu jak zawsze zapraszam do korespondencji na adres konrad.pogodz@itch.pl

 

 

 

 

Pobierz darmowy materiał szkoleniowy:

Dzielimy się
wiedzą

Nasza Firma zapewnia nie tylko najnowsze rozwiązania z dziedziny IT ale również nie pozostaje w miejscu każdego dnia poszerza swoją wiedzę którą bardzo chętnie dzielimy się z innymi. Zapraszamy do zapoznania się z ostatnimi nowinkami.

theme-w-ico
arrows-ico-wh
Imię i Nazwisko łączenie, rozdzielanie, zamiana kolejności

Z doświadczenia wiem, że często powtarzającym się problemem jest obróbka imion i nazwisk. Czy powinny być w dwóch kolumnach czy w jednej i w jakiej kolejności ?

theme-w-ico
arrows-ico-wh
POWER APPS – AUDYT część 4

Zapraszamy na ostatni odcinek instrukcji tworzenia w Power Apps aplikacji umożliwiającej audytowanie dowolnych procesów przedsiębiorstwa.

theme-w-ico
arrows-ico-wh
POWER APPS – AUDYT część 3

Zapraszam na trzeci odcinek instrukcji tworzenia w Power Apps aplikacji umożliwiającej edytowanie dowolnych procesów przedsiębiorstwa.

 

theme-w-ico
theme-ico

Poznajmy się
i porozmawiajmy!

arrows-b

Skontaktuj się z nami i otwórz drzwi do innowacyjnych rozwiązań technologicznych dla Twojej firmy. Nasz zespół ekspertów jest gotów odpowiedzieć na Twoje pytania, dostosować ofertę do Twoich potrzeb i wesprzeć Cię w osiągnięciu sukcesu.

Wykorzystaj potencjał technologii już dziś, by zwiększyć efektywność, rozwijać biznes i zadbać o bezpieczeństwo swoich danych.

zespół
theme-ico