Jak zwiększyliśmy  bezpieczeństwo Klienta realizując symulowany atak phishingowy oraz przeprowadzając na jego bazie szkolenie. 

Zobacz jak uchroniliśmy klienta z branży medycznej przed atakiem phisingowym

Klient, firma z branży medycznej dostarcza aparaturę i rozwiązania umożliwiające identyfikację i prowadzenie badań tysięcy substancji, określając ich skład, budowę, właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne, analizę komórkową oraz analizę DNA i RNA.  Dostarczany przez naszego klienta sprzęt pracuje w laboratoriach naukowo-badawczych wyższych uczelni, instytutów naukowych. Jest również wykorzystywany kontroli jakości związanej z ochroną środowiska, badaniem […]