Święta z makrami

Trzeci odcinek świąteczny – dowiesz się jak narysować choinkę za pomocą makr w excelu

Wielopoziomowe kontekstowe menu wyboru

Drugi odcinek poświęcony uproszczeniu interfejsu odbiorcy naszych danych tak aby mógł wybierać szukane przez siebie wartości za pomocą kolejnych rozwijanych menu których zawartość zależy od dokonanego wcześniej wyboru.

Automatyczne sumowanie danych w tabeli

Pierwszy odcinek poradnika Microsoft Excel dla praktyków dotyczy jednego z najczęściej występujących w pracy problemów, a mianowicie: jak najprościej podsumować dane z tabeli.