Rozwiązania sieciowe

Współcześnie trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie jakiejkolwiek firmy bez infrastruktury sieciowej umożliwiającej dostęp do Internetu, współdzielenie danych, czy komunikację między pracownikami. Firma IT Challenge dostarcza rozwiązania pozwalające w sposób bezpieczny i niezawodny realizować te potrzeby zarówno w skali lokalnej lub kampusowej, jak i rozległej geograficznie.

Zaufali nam:

zaufali nam
Rozwiązania sieciowe

W zakresie rozwiązań sieciowych,
Wyróżnia nas kompleksowe działanie oraz
spersonalizowane podejście do każdego Klienta

W ramach doboru rozwiązań i wsparcia technicznego korzystamy ze współpracy z doradcami i ekspertami technicznymi producentów lub autoryzowanych dystrybutorów rozwiązań.

Dostęp do internetu

Zapewnienie dostępu do Internetu jest jedną z kluczowych funkcji infrastruktur sieciowych w firmach. Tradycyjnie był on wykorzystywany do komunikacji z podmiotami zewnętrznymi z użyciem poczty elektronicznej, komunikatorów lub stron WWW, jednak z upowszechnieniem technologii chmurowych stał się on często również kluczowy dla dostępu do własnych zasobów firm (poczta lub innego rodzaju dane przechowywane „w chmurze”). W takim przypadku brak dostępu do Internetu może wręcz uniemożliwić funkcjonowanie firmy.

Z dostępem do Internetu wiążą się wyzwania dotyczące wykrywania i mitygacji zagrożeń pochodzących z publicznego, globalnego i bardzo słabo kontrolowanego środowiska jakim jest Internet. Istotne jest również zapobieganie nieprawidłowemu wykorzystaniu dostępu do Internetu przez własnych pracowników, zarówno w sensie dostępu do niedozwolonych treści jak i podejmowanych przez nich działań.

W zakresie dostępu do Internetu firma IT Challenge proponuje rozwiązania zapewniające zarówno odporność na uszkodzenia poprzez mechanizmy redundancji (klastry, agregacje), jak i pozwalające maksymalnie kontrolować komunikację pod kątem unikania zagrożeń i mitygacji niedozwolonych zachowań. Częścią proponowanych rozwiązań jest też zwykle funkcjonalność monitorowania i powiadamiania o wyjątkowych zdarzeniach, jak i rozliczalności komunikacji na styku z Internetem.

LAN i WiFi

Sieci LAN zapewniają komunikację w ramach spójnych geograficznie lokalizacji i dostarczają szybkiego medium do przesyłania dużych wolumenów danych w ramach dostępu do centrów danych, komunikacji głosowej, przesyłaniu danych przemysłowych itp. W ramach sieci LAN konieczne jest więc zapewnienie znacznych przepustowości, przy zachowaniu bezpieczeństwa przesyłanych informacji, jak i odporności samej infrastruktury na uszkodzenia lub zaburzenia. W ramach sieci LAN stosuje się więc często mechanizmy redundancji elementów infrastruktury, agregacji łącz w celu zwiększenia ich przepustowości i odporności, uwierzytelnienia w celu zabezpieczenia dostępu do sieci. Ważnym elementem infrastruktur sieciowych jest też możliwość ich monitorowania i rozliczania, a także automatyzacja, w tym powiadamianie o nietypowych zdarzeniach i podejmowanie działań zapobiegawczych lub naprawczych.

W ramach zapewnienia dostępu do Internetu IT Challenge współpracuje z wiodącymi producentami z  raportów Gartner Group,

Z sieciami LAN powiązane są często sieci bezprzewodowe, których przeznaczenie jest podobne, jednak przy zapewnieniu wygody wynikającej z braku fizycznej infrastruktury kablowej i dostępności usług na określonych obszarach a nie wyłącznie w punktach dostępu do sieci kablowej. Z szeroką dostępnością do sieci bezprzewodowych wiążą się charakterystyczne dla nich wyzwania, w tym konieczność zapewnienia poufności i spójności przesyłanych danych, a także zabezpieczenia dostępu do sieci dla autoryzowanych użytkowników. W większych sieciach, w których występują duże ilości urządzeń rozproszonych na znacznym obszarze np. kampusu, problemem staje się spójne zarządzanie infrastrukturą bezprzewodową. W sieciach z dostępem publicznym konieczne jest z kolei zapewnienie mechanizmów uwierzytelnienia i rozliczalności anonimowych użytkowników. Firma IT Challenge dostarcza w w/w zakresie rozwiązań zarówno dla mniejszych sieci, jak i dla dużych sieci kampusowych zdolnych obsłużyć tysiące abonentów.

WAN i VPN

Dla firm rozległych geograficznie (np. posiadających oddziały w różnych miastach/krajach) istotne jest zapewnienie komunikacji pomiędzy poszczególnymi lokalizacjami, często w taki sposób aby mobilny użytkownik otrzymywał ten sam zakres usług i narzędzi bez względu na to gdzie aktualnie się znajduje. Tradycyjnie do zapewnienia tego rodzaju komunikacji wykorzystywane były dedykowane, dzierżawione łącza, jednak na skutek rozwoju Internetu i zwiększenia jego przepustowości i funkcjonalności, obecnie tego rodzaju połączenia realizuje się najczęściej przez Internet.

Podobnym wyzwaniem, bardzo nasilonym w czasie pandemii i lockdownów, ale zyskującym również na znaczeniu ze względu na wygodę i elastyczność jest praca zdalna, tzn. zapewnienie pracownikom możliwości bezpiecznego dostępu do zasobów tradycyjnie dostępnych tylko w siedzibie firmy. Podstawowymi problemami są tu zapewnienie poufności i spójności danych przesyłanych przez niezaufane medium jakim jest Internet oraz ograniczenie dostępu do niepublicznych danych do autoryzowanych użytkowników. Dodatkowo pojawia się często problem zabezpieczenia firmowych zasobów przed zagrożeniami mogącymi się pojawić ze strony prywatnych urządzeń użytkowników pracujących z domu.

Firma IT Challenge proponuje rozwiązania umożliwiające realizację bezpiecznego dostępu do/między zdalnymi lokalizacjami firm, zarówno w mniejszej skali, jak i w skali dużych przedsiębiorstw, w których konieczne jest obsłużenie wielu oddziałów i/lub setek lub tysięcy pracowników.

Grzegorz Ostrowski
Grzegorz Ostrowski

Ekspert Rozwiązań IT

Inżynierowie IT Challenge w ramach wsparcia prowadzą bieżącą działalność utrzymaniową oraz w ścisłej współpracy z klientem tworzą koncepcje rozwojowe. W ciągu szeregu lat znając potrzeby klienta zaproponowano i wdrożono urządzenia oraz oprogramowanie w następujących obszarach …

Świadczymy zawansowane usługi realizowane przez doświadczonych inżynierów, które obejmują rozbudowane rozwiązania.

Od pojedynczych serwerów poprzez platformy pod systemy wirtualizacji poprzez klastry HA (High Availability) czy klastry obliczeniowe HPC (High Performance Computing) dla najbardziej wymagających systemów.

Specjalizujemy się w systemach przechowywania danych zbudowanych w oparciu o pamięci masowe (macierze dyskowe), systemy wirtualizacji storage, sieci SAN, napędy taśmowe.

Oprogramowanie do backupu danych od prostych systemów obejmujących pojedyncze serwery czy usługi poprzez zawansowane rozwiązania składające się z dziesiątek urządzeń i systemów.

Dostarczamy i wdrażamy rozwiązania do wirtualizacji środowisk serwerowych czołowych dostawców (Vmware, Microsoft)

 

Nasz doświadczony zespół inżynierów przeprowadzi Cię bezpiecznie przez skomplikowane procesy relokacji pomiędzy lokalizacjami, a także dopilnuje aby migracja systemów zakończyła się z sukcesem.

Modernizujemy sieci LAN, budujemy bezpieczny styk z Internetem oraz połączenia między oddziałowe w technologii SD-WAN.

 

HCI (Hyper-Converged Infrastructure) zapewnia klientom gwarancję większej elastyczności poprzez integrację pamięci masowej, przetwarzania danych oraz wirtualizacji. Upraszcza to zarządzanie systemami IT i redukuje koszty.

Skontaktuj się z naszym konsultantem i dowiedz się jakie rozwiązania sieciowe możemy dla Ciebie przygotować