ikona

Administracja środkami trwałymi IT

Administracja środkami trwałymi IT
theme-w-ico
theme-ico

Planowanie środków
trwałymi IT

czyli określanie potrzeb i celów biznesowych organizacji, a także analizowanie dostępnych i oczekiwanych rozwiązań IT, które mogą służyć do realizacji tych potrzeb i celów. Planowanie środków trwałymi IT obejmuje również sporządzanie budżetu, harmonogramu i specyfikacji technicznych dotyczących zakupu, wdrożenia i utrzymania środków trwałymi IT.

theme-ico
IT Challenge

Zakup środków trwałymi IT

czyli nabywanie sprzętu i oprogramowania komputerowego od dostawców lub producentów, zgodnie z planem i specyfikacją techniczną. Zakup środków trwałymi IT obejmuje również negocjowanie warunków i cen zakupu, a także sprawdzanie jakości i zgodności dostarczonych środków trwałymi IT.

theme-ico

Inwentaryzacja środków trwałymi IT

czyli prowadzenie ewidencji ilości, rodzaju, parametrów i lokalizacji środków trwałymi IT w organizacji. Inwentaryzacja środków trwałymi IT obejmuje również oznaczanie i identyfikowanie środków trwałymi IT za pomocą kodów kreskowych, numerów seryjnych lub innych metod.

grafika
theme-ico

Amortyzacja środków trwałymi IT

czyli obliczanie i księgowanie wartości zużycia lub utraty wartości środków trwałymi IT w czasie. Amortyzacja środków trwałymi IT obejmuje również ustalanie okresu użytkowania i stawki amortyzacyjnej dla każdego środka trwałego IT, a także sporządzanie raportów i deklaracji podatkowych dotyczących amortyzacji.

theme-ico

Utylizacja środków trwałymi IT

czyli usuwanie lub likwidacja zużytych, uszkodzonych lub niepotrzebnych środków trwałymi IT z organizacji. Utylizacja środków trwałymi IT obejmuje również zapewnianie bezpieczeństwa i ochrony danych na usuwanych lub likwidowanych środkach trwałymi IT, a także przestrzeganie przepisów i norm dotyczących utylizacji odpadów elektronicznych.

grafika
theme-ico

Monitorowanie i raportowanie kosztów i wartości środków trwałymi IT

czyli sprawdzanie i informowanie o tym, ile kosztuje zakup, wdrożenie i utrzymanie środków trwałymi IT w organizacji, a także jaka jest ich aktualna wartość rynkowa lub księgowa. Monitorowanie i raportowanie kosztów i wartości środków trwałymi IT służy do oceny efektywności i rentowności inwestycji w środki trwałe IT, a także do planowania przyszłych zakupów lub modernizacji.

Nasze
case study

Odkryj nasze fascynujące historie sukcesu: zapoznaj się z naszymi case study! 
theme-w-ico
arrows-b
finanse
Jak oszczędzamy koszty pracy Klienta poprzez automatyzację jego procesów za pomocą makr w arkuszach Excel 
Klient świadczy usługi w zakresie audytów, przeglądów, przekształceń oraz doradztwa finansowego dla kilkudziesięciu przedsiębiorstw. Ze względu na umowy o poufności nie możemy podać nazwy firmy.
theme-w-ico
arrows-b
Energetyka
Jak zwiększyliśmy bezpieczeństwo elektrociepłowni dzięki wdrożeniu systemu EDR
Klient posiadał oprogramowanie antywirusowe zarówno na firewall’u oraz na serwerach i stacjach roboczych w sieci wewnętrznej. Wynikła potrzeba szybszego znajdowania, wykrywania i badania zagrożeń oraz reakcji na te zagrożenia.
theme-w-ico
arrows-b
 Produkcja
Jak wdrożyliśmy system zarządzania bezpiecznymi dostępami w Grupie Kęty  
Grupa Kapitałowa składa się z 24 spółek i prowadzi działalność w ramach trzech segmentów biznesowych.
theme-w-ico
theme-ico

Poznajmy się
i porozmawiajmy!

arrows-b

Skontaktuj się z nami i otwórz drzwi do innowacyjnych rozwiązań technologicznych dla Twojej firmy. Nasz zespół ekspertów jest gotów odpowiedzieć na Twoje pytania, dostosować ofertę do Twoich potrzeb i wesprzeć Cię w osiągnięciu sukcesu.

Wykorzystaj potencjał technologii już dziś, by zwiększyć efektywność, rozwijać biznes i zadbać o bezpieczeństwo swoich danych.

theme-ico