OUTSOURCING

OUTSOURCING

Dlaczego my?

 • Posiadamy duże doświadczenie w realizacji projektów outsourcingowych.
 • Mamy zespół inżynierów, ekspertów oraz architektów z ponad 10-cio letnim doświadczeniem w realizacji usług IT według sprawdzonych metodyk.
 • Nasz szeroki zakres kompetencji umożliwia świadczenie usług w pełnym zakresie Infrastuktury IT: datacenter, sieci, cyberbezpieczeństwa i użytkowników.

Co możemy?

 • Przeprowadzenie audytu usługi.
 • Identyfikacja wszystkich potrzeb i ryzyka w projekcie.
 • Opracowanie katalogu usług.
 • Zdefiniowanie etapu tranzycji (kamienie milowe, kryteria sukcesu).
 • Uruchomienie usługi.
 • Standaryzacja i automatyzacja usług w oparciu o sprawdzone procedury.
 • Pomiary i doskonalenie działań.
 • Weryfikacja założonych celów.

Co daje Outsourcing

 • Ściśle określona cena za zdefiniowany katalog usług.
 • SLA określone umową, wsparcie techniczne wielu organizacji, kary umowne, polisa OC.
 • Wiedza i doświadczenie z wielu organizacji, sprawdzone procesy i procedury.
 • Wysoko wykwalifikowani eksperci wdrożeniowi i utrzymaniowi z pełnego zakresu kompetencji IT.

Oferowane rozwiązania

 • Pełny outsourcing infrastruktury IT.
 • Outsourcing selektywny (wybranego zakresu), np. sieci, backupu.