OFERTA

CYBER SECURITY & RISK MANAGEMENT

Dla większości firmy lub instytucji przechowywane i przetwarzane dane są kluczowym zasobem wymagającym zabezpieczenia przed dostępem, modyfikacją, kradzieżą i użyciem ich przez osoby do tego niepowołane. Skuteczna ich ochrona wymaga podejścia z dwóch stron:

 • Cyberbezpieczeństwa
 • Zarządzania ryzykiem w obszarze IT

BUSINESS CONTINUITY

W dzisiejszych czasach niezbędne jest zapewnienie ciągłości działania dla kluczowych aplikacji i procesów pozwalających funkcjonować każdej firmie. Business Continuity skupia się na trzech kluczowych obszarach:

 • Wysokiej dostępności aplikacji
 • Ciągłości działania firmy
 • Odtworzeniu po awarii

BUSINESS APPLICATIONS

Nowe wyzwania biznesu wymagają szybkiego wsparcia ze strony IT, dlatego tworzymy dedykowane aplikacje zbudowane w oparciu o platformę niskokodową (low-code) na smartfon, tablet lub komputer z wykorzystaniem szeroko dostępnych narzędzi firmy Microsoft takich jak:

 • PowerApps
 • Power Automate
 • Sharepoint
 • Office.365

OUTSOURCING

Utrzymanie w obszarze IT przedsiębiorstwa wysokich kompetencji i sprawdzonych procesów. Świadcząc usługi outsourcingu IT dla najbardziej wymagających Klientów zapewniamy:

 • Obsługę według procesów zgodnych z ITIL
 • Realizację parametrów SLA
 • Usługi świadczone 24h/365
 • Doradztwo w zakresie nowoczesnych technologii