KONTAKT-old

Kontakt:

tel. 721 909 925
email: biuro@itch.pl | sales@itch.pl

Biuro w Krakowie:

ul. Bieżanowska 83
30-826 Kraków

Biuro w Warszawie:

Al. Jerozolimskie 200
02-486 Warszawa

Dane rejestrowe

IT Challenge Sp. z o.o.
ul. Ks. F. Trockiego 22

30-394 Kraków

NIP: 676-255-80-40
REGON: 381841773
KRS: 0000758447

Zarejestrowany w: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 100 000 zł

Konto: Bank Pekao S.A. nr 10 1240 4432 1111 0010 8664 3488