IT Challenge - Rozwiązania wirtualizacji

Rozwiązania wirtualizacji

Wirtualizacja jest w tej chwili jednym z najbardziej pożądanych i wykorzystywanych rozwiązań dla środowisk IT. Coraz więcej Klientów wybiera wdrożenie jej w swojej organizacji. Jest ona technologią pozwalającą na maksymalne wykorzystanie sprzętu do uruchomienia wielu systemów czy oprogramowania. Jest to możliwe dzięki systemom wirtualizacji dającym możliwość udostępnienia zasobów fizycznych serwera lub serwerów dla maszyn wirtualnych utworzonych i działających na tych zasobach. 

Rozwiązania wirtualizacji
theme-w-ico
theme-ico

Hypervisor: Klucz do wirtualizacji serwerów

Podstawą wirtualizacji serwerów jest hypervisor, który działa jako warstwa pośrednia między sprzętem fizycznym a wirtualnymi maszynami. Hypervisor zarządza zasobami serwera, takimi jak procesor, pamięć RAM, dyski twarde i interfejsy sieciowe, i przydziela je wirtualnym maszynom zgodnie z ich potrzebami

Jedną z głównych zalet wirtualizacji serwerów jest konsolidacja serwerów. Dzięki możliwości uruchamiania wielu wirtualnych maszyn na jednym serwerze fizycznym, organizacje mogą znacznie zmniejszyć liczbę potrzebnych serwerów fizycznych. To prowadzi do oszczędności kosztów związanych z zakupem sprzętu, zarządzaniem infrastrukturą, zużyciem energii i chłodzeniem. Konsolidacja serwerów umożliwia również efektywniejsze wykorzystanie dostępnych zasobów, co zwiększa wydajność i elastyczność infrastruktury IT.

theme-ico
zdjęcie zespołu

Zalety i zastosowania wirtualizacji serwerów

Skalowalność jest kolejną kluczową zaletą wirtualizacji serwerów. Wirtualne maszyny można łatwo tworzyć, usuwać i konfigurować, co umożliwia szybkie dostosowanie infrastruktury IT do zmieniających się potrzeb biznesowych. Dzięki wirtualizacji, organizacje mogą szybko wdrażać nowe aplikacje, testować różne konfiguracje systemów operacyjnych i aplikacji, a także przenosić obciążenia między serwerami w celu optymalizacji wydajności. 

Wirtualizacja serwerów zwiększa również niezawodność i dostępność systemów. Mechanizmy takie jak migracja na żywo (live migration) pozwalają na przenoszenie wirtualnych maszyn między serwerami fizycznymi bez przerywania ich działania, co umożliwia konserwację sprzętu i aktualizacje bez przestojów. Dodatkowo, wirtualne maszyny mogą być łatwo kopii zapasowe, odzyskiwane i replikowane, co zwiększa odporność na awarie i umożliwia szybkie odzyskiwanie po awarii. 

Zastosowania wirtualizacji serwerów są bardzo szerokie. W przedsiębiorstwach, wirtualizacja umożliwia konsolidację serwerów, co prowadzi do oszczędności kosztów i zwiększenia efektywności operacyjnej. W centrach danych, wirtualizacja jest fundamentem chmury obliczeniowej, umożliwiając świadczenie usług IaaS (Infrastructure as a Service) i PaaS (Platform as a Service). Wirtualizacja pozwala na tworzenie izolowanych środowisk testowych, co wspiera innowacje i rozwój nowych technologii. 

theme-ico

Współpracując z nami możesz oczekiwać naszego kompetentnego wsparcia

W naszej współpracy z klientem wykorzystujemy najnowocześniejsze rozwiązania wiodących producentów na rynku. Mamy duże doświadczenie w przeprowadzaniu optymalizacji eksploatowanych systemów poprzedzone wnikliwą ich inwentaryzacją

theme-ico
grafika

Wirtualizacja środowiska IT nie jest skomplikowana, a korzyści z niej wynikające niewspółmierne w stosunku do poniesionych kosztów.

pointer-ico

Prostota zarządzania

Łatwość konwersji maszyny fizycznej do maszyny wirtualnej, a następnie uruchomienie jej w środowisku wirtualnym ułatwia administrowanie i serwisowanie sprzętu.

pointer-ico

Konsolidacja

Zmniejszenie ilości fizycznych serwerów – jedna konsola, jedno miejsce zarządzania.

pointer-ico

Maksymalne wykorzystanie zasobów sprzętowych zakupionych serwerów fizycznych

Płynne zwiększanie przydziału zasobów dla maszyn wirtualnych

pointer-ico

Zapewnienie ciągłości działania

Dzięki technologii klastrowania hypervisorów: w przypadku awarii jednego z nich działające na nim systemy zostają przeniesione na pozostałe nody klastra

pointer-ico

Łatwe tworzenie środowisk testowych

Środowiska testowe do weryfikacji nowych rozwiązań.

pointer-ico

Łatwe tworzenie środowisk testowycha Proste tworzenie kopii zapasowych

Kopie zapasowe można odtworzyć w podobnym środowisku i dzięki temu kontynuować pracę minimalizując straty powstałe w wyniku awarii.

theme-ico

Rozwiązania sprawdzające się w przypadku różnorodnych środowisk

Naszym Klientom jesteśmy w stanie przedstawić rozwiązania sprawdzające się w przypadku różnorodnych środowisk, tych mniejszych oraz rozległych instalacji.

grafika
theme-ico

Wirtualizacja vMware

Vmware vSphere – najczęściej wykorzystywane rozwiązanie do wirtualizacji serwerów i cloud computingu. Najważniejszymi elementami są: hypervisor ESXi oraz serwer vCenter. Hypervisory ESXi stanowią bazę do działania maszyn wirtualnych natomiast serwer vCenter jest specjalizowaną konsolą do tworzenia środowiska wirtualnego, grupowania go, tworzenia nowych maszyn i zarządzania całą wirtualną infrastrukturą.

Serwer ESXi hypervisor typu bare metal, instalowany jest bezpośrednio na kompatybilnym sprzęcie. Jego jądro to stworzony całkowicie przez VMware VMkernel. Do działania nie wymaga więc innego systemu operacyjnego jak MS Windows czy Linux. Na bazie środowiska utworzonego przez VMkernel działają maszyny wirtualne wykreowane i zarządzane przez vCenter.

theme-ico

Wirtualizacja Microsoft

Hyper-V to oprogramowanie Microsoft stosowane do wirtualizacji fizycznych maszyn, komputerów. Dzięki niemu można uruchamiać różne systemy operacyjne bez konieczności fizycznej ingerencji w już zainstalowany system operacyjny, na jednej fizycznej maszynie. Narzędzie to dostępne jest jako zewnętrzny program doinstalowywany do Windows Server 2008, jako właściwość (feature) w Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 i Windows 8 Pro lub wyższej wersji albo jako oddzielny produkt Microsoft Hyper-V Server.

Hyper-V składa się z jednej partycji nadrzędnej, która jest maszyną wirtualną mającą specjalny lub uprzywilejowany dostęp. Jest to jedyna maszyna wirtualna z bezpośrednim dostępem do zasobów sprzętowych. Wszystkie pozostałe maszyny wirtualne (role), przechodzą przez partycję nadrzędną, aby uzyskać dostęp do urządzenia.

grafika
theme-ico

Nasze
case study

Odkryj nasze fascynujące historie sukcesu: zapoznaj się z naszymi case study! 
theme-w-ico
arrows-b
finanse
Jak oszczędzamy koszty pracy Klienta poprzez automatyzację jego procesów za pomocą makr w arkuszach Excel 
Klient świadczy usługi w zakresie audytów, przeglądów, przekształceń oraz doradztwa finansowego dla kilkudziesięciu przedsiębiorstw. Ze względu na umowy o poufności nie możemy podać nazwy firmy.
theme-w-ico
arrows-b
Energetyka
Jak zwiększyliśmy bezpieczeństwo elektrociepłowni dzięki wdrożeniu systemu EDR
Klient posiadał oprogramowanie antywirusowe zarówno na firewall’u oraz na serwerach i stacjach roboczych w sieci wewnętrznej. Wynikła potrzeba szybszego znajdowania, wykrywania i badania zagrożeń oraz reakcji na te zagrożenia.
theme-w-ico
arrows-b
 Produkcja
Jak wdrożyliśmy system zarządzania bezpiecznymi dostępami w Grupie Kęty  
Grupa Kapitałowa składa się z 24 spółek i prowadzi działalność w ramach trzech segmentów biznesowych.
theme-w-ico
theme-ico

Poznajmy się
i porozmawiajmy!

arrows-b

Skontaktuj się z nami i otwórz drzwi do innowacyjnych rozwiązań technologicznych dla Twojej firmy. Nasz zespół ekspertów jest gotów odpowiedzieć na Twoje pytania, dostosować ofertę do Twoich potrzeb i wesprzeć Cię w osiągnięciu sukcesu.

Wykorzystaj potencjał technologii już dziś, by zwiększyć efektywność, rozwijać biznes i zadbać o bezpieczeństwo swoich danych.

theme-ico