ikona

Bezpieczeństwo sieci

Bezpieczeństwo sieci jest kluczowym elementem ochrony infrastruktury IT w każdej organizacji, zapewniającym ochronę przed zagrożeniami cybernetycznymi oraz utrzymanie integralności, poufności i dostępności danych przesyłanych przez sieć. W dobie rosnących cyberzagrożeń i coraz bardziej złożonych architektur sieciowych, zastosowanie zaawansowanych technologii i strategii jest niezbędne dla zapewnienia skutecznej ochrony sieci. Kluczowe aspekty bezpieczeństwa sieci obejmują segmentację sieci, bezpieczny dostęp do Internetu, kontrolę dostępu do sieci, inspekcję ruchu w sieci, zarządzanie podatnościami, bezpieczne korzystanie z urządzeń mobilnych (MDM) oraz bezpieczny dostęp do chmury publicznej. 

theme-ico

Segmentacja sieci

Segmentacja sieci to technika podziału sieci na mniejsze, izolowane segmenty w celu ograniczenia dostępu do zasobów i minimalizacji ryzyka rozprzestrzeniania się zagrożeń. Segmentacja może być realizowana za pomocą wirtualnych sieci LAN (VLAN) oraz firewalli, które kontrolują przepływ ruchu między segmentami. Dzięki segmentacji, nawet jeśli jedno z urządzeń w sieci zostanie zaatakowane, zagrożenie jest ograniczone do konkretnego segmentu, co utrudnia intruzom dostęp do innych części sieci i chroni krytyczne zasoby organizacji. 

theme-ico
zdjęcie zespołu

Bezpieczny dostęp do Internetu

Bezpieczny dostęp do Internetu jest kluczowy dla ochrony przed zagrożeniami zewnętrznymi. Organizacje mogą wdrażać zaawansowane Next Generation Firewalle (NGFW), systemy filtrowania treści oraz bramy sieciowe (secure web gateways, SWG), które monitorują i kontrolują ruch internetowy, blokując niebezpieczne strony i złośliwe oprogramowanie. Ponadto, stosowanie technologii VPN (Virtual Private Network) zapewnia bezpieczne, zaszyfrowane połączenia między użytkownikami a zasobami firmy, nawet podczas korzystania z publicznych sieci Wi-Fi. 

theme-ico

Kontrola dostępu do sieci

Kontrola dostępu do sieci (NAC) i uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA) są kluczowymi elementami zapewniającymi, że tylko autoryzowani użytkownicy i urządzenia mają dostęp do zasobów sieciowych. NAC automatycznie ocenia i kontroluje urządzenia podłączające się do sieci, zapewniając zgodność z politykami bezpieczeństwa organizacji. MFA dodaje dodatkową warstwę zabezpieczeń poprzez wymaganie od użytkowników potwierdzenia swojej tożsamości za pomocą co najmniej dwóch różnych metod uwierzytelniania, takich jak hasło, kod SMS, token sprzętowy czy aplikacja uwierzytelniająca. 

theme-ico
grafika

Inspekcja ruchu w sieci

Backup D2D2T (Disk-to-Disk-to-Tape) to strategia tworzenia kopii zapasowych, która łączy szybkość i wygodę dysków twardych z długoterminową trwałością taśm magnetycznych. W tej metodzie dane są najpierw kopiowane na dyski twarde (D2D), co pozwala na szybkie tworzenie kopii zapasowych i szybki dostęp do nich w razie potrzeby. Następnie dane z dysków są przenoszone na taśmy (D2T) w celu długoterminowego przechowywania. Taśmy magnetyczne oferują wysoką pojemność, niskie koszty przechowywania oraz długą żywotność, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla archiwizacji danych. Strategia D2D2T pozwala na szybkie odzyskiwanie danych z dysków oraz zapewnia dodatkową warstwę ochrony dzięki przechowywaniu kopii na taśmach. 

theme-ico

Zarządzanie podatnościami

Zarządzanie podatnościami to proces identyfikacji, oceny i priorytetyzacji luk bezpieczeństwa w systemach i aplikacjach. Vulnerability Assessment (VA) polega na skanowaniu sieci i systemów w poszukiwaniu znanych podatności, podczas gdy Vulnerability Management (VM) obejmuje kompleksowe zarządzanie tymi podatnościami, w tym ich usuwanie i monitorowanie. Regularne skanowanie i aktualizowanie systemów pozwala na minimalizowanie ryzyka ataków wykorzystujących znane luki. 

theme-ico
IT Challenge

Bezpieczne korzystanie z urządzeń mobilnych

Bezpieczne korzystanie z urządzeń mobilnych (MDM) jest niezbędne w dobie powszechnego używania smartfonów i tabletów w środowisku pracy. Mobile Device Management (MDM) to technologia, która pozwala na zarządzanie, monitorowanie i zabezpieczanie urządzeń mobilnych używanych w organizacji. MDM umożliwia wdrażanie polityk bezpieczeństwa, zdalne blokowanie i wymazywanie danych na zagubionych lub skradzionych urządzeniach oraz zapewnia zgodność z wymaganiami regulacyjnymi. 

theme-ico

Bezpieczny dostęp do chmury publicznej

Bezpieczny dostęp do chmury publicznej jest kluczowy dla ochrony danych i aplikacji przechowywanych w chmurze. Secure Access Service Edge (SASE) to nowoczesna architektura łącząca funkcje sieciowe i bezpieczeństwa, takie jak VPN, firewalle, SWG i Zero Trust Network Access (ZTNA), w jedno zintegrowane rozwiązanie dostarczane z chmury. SASE zapewnia bezpieczny, elastyczny i skalowalny dostęp do zasobów chmurowych. Dodatkowo, MFA dodaje warstwę ochrony poprzez wymuszanie wieloskładnikowego uwierzytelniania dla dostępu do aplikacji i danych w chmurze. 

theme-ico
zdjęcie zespołu