ikona

Bezpieczeństwo sieci OT

Bezpieczeństwo sieci OT (Operational Technology) to kluczowy element ochrony infrastruktury przemysłowej i krytycznych systemów operacyjnych, takich jak systemy SCADA, PLC (Programmable Logic Controllers) oraz DCS (Distributed Control Systems). Sieci OT sterują i monitorują fizyczne procesy w różnych sektorach, w tym energetyce, produkcji, transporcie i zarządzaniu infrastrukturą komunalną. Ze względu na rosnące zagrożenia cybernetyczne, zapewnienie bezpieczeństwa sieci OT jest niezbędne dla utrzymania ciągłości operacyjnej i ochrony przed potencjalnymi atakami, które mogą prowadzić do poważnych skutków gospodarczych i społecznych.  

theme-ico

Segmentacja sieci OT

Segmentacja sieci OT jest fundamentalnym elementem zabezpieczania infrastruktury przemysłowej. Dzięki podziałowi sieci OT na mniejsze, izolowane segmenty, można ograniczyć potencjalny wpływ ataku na krytyczne systemy. Segmentacja może być realizowana za pomocą wirtualnych sieci LAN (VLAN) oraz firewalli przemysłowych, które kontrolują ruch między segmentami, zapewniając izolację wrażliwych systemów i minimalizując ryzyko rozprzestrzeniania się zagrożeń. 

theme-ico
grafika

Inspekcja ruchu w sieci OT

Kopia przyrostowa (incremental backup) zapisuje tylko te dane, które uległy zmianie od ostatniego backupu – pełnego lub przyrostowego. Dzięki temu proces backupu jest szybszy i wymaga mniej miejsca na nośnikach w porównaniu do kopii pełnej. Aby odzyskać dane, należy odtworzyć ostatnią kopię pełną, a następnie wszystkie kolejne kopie przyrostowe. Choć backup przyrostowy jest bardziej efektywny pod względem czasu i przestrzeni, przywracanie danych może być bardziej skomplikowane i czasochłonne, ponieważ wymaga odtworzenia wielu kolejnych kopii. 

theme-ico

Zarządzanie podatnościami

Zarządzanie podatnościami to proces trudniejszy niż w sieciach IT zarówno w zakresie identyfikacji, oceny jak priorytetyzacji luk bezpieczeństwa w systemach OT. Regularne aktualizowanie systemów OT pozwala na minimalizowanie ryzyka ataków wykorzystujących znane luki. 

theme-ico
grafika

Monitorowanie zgodności z regulacjami i standardami bezpieczeństwa

Monitorowanie zgodności z regulacjami i standardami bezpieczeństwa, takimi jak NIST, IEC 62443 czy ISO/IEC 27001, jest kluczowe dla utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa sieci OT. Regularne audyty i oceny zgodności pomagają w identyfikacji słabych punktów i wdrażaniu odpowiednich środków zaradczych, zapewniając ciągłą ochronę i zgodność z wymaganiami prawnymi. 

theme-ico

Szkolenie personelu

Szkolenie personelu jest nieodzownym elementem strategii bezpieczeństwa OT. Pracownicy muszą być świadomi zagrożeń cybernetycznych oraz znać najlepsze praktyki i procedury związane z bezpieczeństwem. Regularne szkolenia i ćwiczenia pomagają w budowaniu kultury bezpieczeństwa i zapewniają, że personel jest przygotowany do reagowania na incydenty bezpieczeństwa. 

theme-ico
zdjęcie zespołu