KLIENCI

KLIENCI

NASZYMI KLIENTAMI SĄ FIRMY I INSTYTUCJE Z SEKTORÓW:

Finanse

Automotive

Telekomunikacja

Ministerstwa i samorządy

Przemysł

Energetyka

Edukacja

Instytuty badawcze