26 July 2022

 Migracja infrastruktury Storage Area Network (SAN) w Grupie Kęty

Klient:

Grupa Kapitałowa Kęty
 Migracja infrastruktury Storage Area Network (SAN) w Grupie Kęty
theme-w-ico
theme-ico
sektor:
produkcja

Grupa Kapitałowa Kęty

Grupa Kapitałowa składa się z 24 spółek i prowadzi działalność w ramach trzech segmentów biznesowych. Każdy z segmentów posiada spółkę wiodącą, której nazwa jest jednocześnie główną marką stanowiącą o rozpoznawalności produktów danego segmentu na rynku. Są nimi: Grupa KĘTY S.A., Aluprof S.A. oraz Alupol Packaging S.A.   Spółka specjalizuje się w produkcji profili, komponentów i zewnętrznych rolet okiennych wykonanych z aluminium. Jej działalność obejmuje też montaż fasad aluminiowych oraz wytwarzanie opakowań giętkich.

quote-l

Ponieważ migracja środowiska storage przypadła na szczyt sezonu w naszej branży i fabryki pracowały w trybie ciągłym 24×7, kluczowe było dla Grupy, aby wszystkie prace odbyły się bez wpływu na produkcję.

Roch Jasiaczek, Dyrektor IT w Grupie Kęty
quote-r
theme-ico
cel projektu:

Rozbudowa sieci SAN

Klient jest liderem w produkcji elementów aluminiowych od folii spożywczej po konstrukcje budowlane. Głównym celem projektu było zapewnienie ciągłości działania aplikacji w Grupie Kęty SA, zwiększenie pojemności i wydajności przestrzeni dyskowych, rozbudowa sieci SAN.

Ograniczenia platformy pamięci masowej dla obecnej konfiguracji:

 • Bardzo mała ilość dostępnej przestrzeni dyskowej
 • Mała wydajność nietypowych operacji oraz operacji na pełnym zestawie danych
 • Coraz dłuższe czasy odpowiedzi z IBM SAN Volume Controller do hostów korzystających z udostępnionych zasobów
 • Znaczne piki obciążenia portów FC SVC
 • Dużą różnicę wydajności po przełączeniu systemów do drugiego ośrodka
 • Brak wolnych portów FC w sieci SAN
 • Brak bieżącego monitoringu środowiska SAN
 • Bardzo mała ilość dostępnej przestrzeni dyskowej
 • Mała wydajność nietypowych operacji oraz operacji na pełnym zestawie danych
 • Coraz dłuższe czasy odpowiedzi z IBM SAN Volume Controller do hostów korzystających z udostępnionych zasobów
 • Znaczne piki obciążenia portów FC SVC
 • Dużą różnicę wydajności po przełączeniu systemów do drugiego ośrodka
 • Brak wolnych portów FC w sieci SAN
 • Brak bieżącego monitoringu środowiska SAN
liczba
theme-ico
theme-ico
Przebieg wdrożenia

Po przeprowadzonej analizie aktualnego środowiska zostało zaproponowane następujące rozwiązanie:

 • wymiana wszystkich node’ów wirtualizatora IBM SAN Volume Controller (zachowując bez zmian konfigurację i funkcjonalność Stretched Cluster)
 • zastąpienie macierzy IBM V7000 (gen1 i gen2) dwoma macierzami IBM V7000 gen3 wyposażonymi w dyski flash, SAS i Nearline SAS. Aby umożliwić zaplanowaną rozbudowę każdy z dwóch przełączników FC w jednym z DC został rozbudowany o 12 portów.
 • wymiana wszystkich node’ów wirtualizatora IBM SAN Volume Controller (zachowując bez zmian konfigurację i funkcjonalność Stretched Cluster)
 • zastąpienie macierzy IBM V7000 (gen1 i gen2) dwoma macierzami IBM V7000 gen3 wyposażonymi w dyski flash, SAS i Nearline SAS. Aby umożliwić zaplanowaną rozbudowę każdy z dwóch przełączników FC w jednym z DC został rozbudowany o 12 portów.

Projekt składał się z wielu zadań od siebie zależnych, jak również od wykonania prac nie będących bezpośrednio jego częścią – np. zwiększenie prędkości łączy pomiędzy lokalizacjami.

liczba
theme-ico

Etapy

Etap 1 – prace były przeprowadzone przy zachowaniu pracy on-line 2 lokalizacji oddzielonych geograficznie

 1. Rozbudowa przełączników FibreChannel
 1. Instalacja i konfiguracja macierzy
 1. Wymiana node’y wirtualizatora IBM SVC

Etap 2 : Migracja danych online ze starych zasobów dyskowych na nowe.  

Przy tej okazji pojawił się największy problem – wirtualizacja oparta o IBM SVC wykorzystuje mechanizm EasyTier. Pula dyskowa stworzona z dysków SSD i SAS okazała się niewystarczająco wydajna przy migracji bardzo dużych ilości danych – konfiguracja IBM SVC zakłada w takim przypadku pierwotne umieszczenie danych na dyskach SAS i dopiero późniejsze przemieszczenie ich na dyski SSD. W związku z powyższym na czas migracji stworzona została pula dyskowa składająca się wyłącznie z dysków SSD, która została rozbudowana o dyski SAS po skończeniu migracji danych.Ponieważ migracja środowiska storage przypadła na szczyt sezonu w naszej branży i fabryki pracowały w trybie ciągłym 24×7, kluczowe było dla Grupy, aby wszystkie prace odbyły się bez wpływu na produkcję

liczba
theme-ico

Efekt prac

Całe dostarczone środowisko zostało objęte monitoringiem za pomocą oprogramowania IBM Spectrum Control Advanced.

Klient wymagał zachowania ciągłości pracy firmy podczas wszystkich prac związanych z projektem rozbudowy pamięci masowej.  Niezależnie od tego wymagane było niepogorszenie wydajności żadnego z systemów Klienta podczas całego procesu implementacji nowego rozwiązania.

liczba