29 July 2022

Jak zmodernizowaliśmy sieć w dużym ośrodku naukowo-badawczym

Klient:

Ośrodek naukowo – badawczy
Jak zmodernizowaliśmy sieć w dużym ośrodku naukowo-badawczym
theme-w-ico
theme-ico
sektor:
instytucja badawcza

Ośrodek naukowo – badawczy

Instytucja naukowa zajmująca się badaniami z zakresu astrofizyki, fizyki, fizyki medycznej.

quote-l

Podstawowym wyzwaniem w trakcie realizacji kontraktu była potencjalna utrata usług realizowanych w systemie dla kilkuset użytkowników lokalnych i dla użytkowników pracujących zdalnie, jak i dostępu do usług udostępnianych przez Instytut publicznie.

Grzegorz Ostrowski
quote-r
theme-ico
cel projektu:

Problem do rozwiązania

  • zakończenie wsparcia producenta dla sprzętu sieciowego w rdzeniu sieci
  • połączenia w ramach rdzenia sieci o relatywnie niskiej wydajności (10G)
  • budowa nowej serwerowni mającej zapewnić redundancję dla funkcjonalności dotychczasowej
liczba
theme-ico
theme-ico
Przebieg wdrożenia

Wymiana urządzeń na nowe modele, implementacja połączeń 40GbE w rdzeniu sieci (4 przełączniki rdzeniowe, 4 przełączniki serwerowe, 18 przełączników dostępowych), konfiguracja virtual chassis rozciągniętych między serwerowniami.

Ze względu na konieczność wymiany przestarzałych urządzeń oraz budowę nowej serwerowni mającej z założenia zapewnić redundancję usług dla dotychczasowej serwerowni konieczne było przeprojektowanie infrastruktury sieci kampusowej Instytutu. Nową topologię zaprojektowano z uwzględnieniem redundancji usług zapewnianych przez dwie odrębne fizycznie serwerownie – rdzeniowe przełączniki pracujące w układzie virtual chassis zostały zlokalizowane w obu serwerowniach, zaś redundantne połączenia w ramach sieci kampusowej zostały poprowadzone odpowiednio do obu serwerowni, tak żeby w razie awarii jednej z nich zachować funkcjonalność rdzenia sieci oraz uplinków. Zarówno w rdzeniu sieci jak i w połączeniach kampusowych są masowo wykorzystywane agregowane połączenia 40GbE.

W ramach kontraktu dostarczono również nowy firewall do połączenia kampusu z siecią publiczną. Ze względu na niemożność utworzenia klastra z dotychczasowym firewallem (ze względów budżetowych inne modele/technologie) utworzono zestaw skryptów umożliwiających szybkie i częściowo automatyczne przełączenie między funkcjonującymi firewallami w razie awarii jednego z nich.

liczba
theme-ico

Wyzwanie

Podstawowym wyzwaniem w trakcie realizacji kontraktu była potencjalna utrata usług realizowanych w systemie dla kilkuset użytkowników lokalnych i dla użytkowników pracujących zdalnie, jak i dostępu do usług udostępnianych przez Instytut publicznie. Konieczne wyłączenia ograniczono do minimum i wykonano poza godzinami pracy (w nocy, w weekendy).

liczba
theme-ico

Efekt prac

Zrealizowano wszystkie założone cele, w tym wymianę urządzeń na nowe i implementację nowych technologii (np. agregowane łącza 80GbE), jak i wprowadzenie redundancji w rdzeniu sieci dającej jego odporność na uszkodzenie pojedynczej serwerowni.

liczba