29 July 2022

Jak utrzymujemy infrastrukturę IT w elektrociepłowni

Klient:

Grupa Polenergia
Jak utrzymujemy infrastrukturę IT w elektrociepłowni
theme-w-ico
theme-ico
sektor:
Energetyka

Grupa Polenergia

Innowacyjne podejście do bezpieczeństwa danych i infrastruktury to nie tylko wyzwanie, ale również klucz do sukcesu w dynamicznym świecie biznesu. Nasz projekt skupia się na zabezpieczeniu klienta przed coraz bardziej zaawansowanymi zagrożeniami poprzez wdrożenie systemu EDR (Endpoint Detection and Response) opartego na technologii XDR. Zespoły ekspertów dokładnie przestudiowały potrzeby naszego klienta, zapewniając kompleksową ochronę obejmującą nie tylko stacje robocze i serwery, ale również urządzenia mobilne nieodłącznie związane z codzienną działalnością biznesową. Naszym celem jest nie tylko minimalizacja ryzyka, ale także zapewnienie ciągłości działania, co stanowi kluczowy element naszego podejścia.

quote-l

Wszystkie prowadzone prace ze względu na charakter działalności produkcyjnej Klienta są wykonywane z uwzględnieniem zachowania ciągłości działania bieżącej infrastruktury.

Zbigniew Witecki
quote-r
theme-ico
cel projektu:

Utrzymanie infrastruktury IT

liczba
theme-ico
theme-ico
Opis rozwiązania

Inżynierowie IT Challenge w ramach wsparcia prowadzą bieżącą działalność utrzymaniową oraz w ścisłej współpracy z Klientem tworzą koncepcje rozwojowe. W ciągu szeregu lat znając potrzeby Klienta zaproponowano i wdrożono urządzenia oraz oprogramowanie w następujących obszarach:

 • Wirtualizacja infrastruktury serwerowej
 • Rozbudowa infrastruktury storage’owej
 • Zewnętrzna zapora sieciowa, system ochrony przed intruzami, filtrowania treści i ochrony ruchu HTTP(S)
 • Redundancja dostępu do internetu
 • System zdalnego dostępu VPN SSL
 • System filtrowania treści i ochrony ruchu SMTP
 • System monitorowania prac użytkowników zewnętrznych
 • Przełączniki Fibre Channel sieci SAN
 • Biblioteka taśmowa
 • System kopii zapasowych (platforma sprzętowa wraz z oprogramowaniem)
 • Własny system pocztowy
 • System ochrony antywirusowej wraz z XDR
 • System ochrony antywirusowej urządzeń mobilnych
 • Okresowa weryfikacja poprawności działania infrastruktury w warstwie software’owej, antywirusowej oraz sieciowej
 • Wirtualizacja infrastruktury serwerowej
 • Rozbudowa infrastruktury storage’owej
 • Zewnętrzna zapora sieciowa, system ochrony przed intruzami, filtrowania treści i ochrony ruchu HTTP(S)
 • Redundancja dostępu do internetu
 • System zdalnego dostępu VPN SSL
 • System filtrowania treści i ochrony ruchu SMTP
 • System monitorowania prac użytkowników zewnętrznych
 • Przełączniki Fibre Channel sieci SAN
 • Biblioteka taśmowa
 • System kopii zapasowych (platforma sprzętowa wraz z oprogramowaniem)
 • Własny system pocztowy
 • System ochrony antywirusowej wraz z XDR
 • System ochrony antywirusowej urządzeń mobilnych
 • Okresowa weryfikacja poprawności działania infrastruktury w warstwie software’owej, antywirusowej oraz sieciowej
liczba
theme-ico

Wyzwanie

Wszystkie prowadzone prace ze względu na charakter działalności produkcyjnej Klienta są wykonywane z uwzględnieniem zachowania ciągłości działania bieżącej infrastruktury.

liczba
theme-ico

Efekt prac

 • Dostarczono ponad 30 różnego rodzaju urządzeń i oprogramowania
 • W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu usług zorganizowany zespół inżynierów od prawie 4 lat pracuje na bieżąco by zaspokoić potrzeby Klienta
 • W ramach współpracy zespół inżynierów prowadzi konsultacje w sprawach związanych z rozwojem i innymi potrzebami Klienta
 • Dostarczono ponad 30 różnego rodzaju urządzeń i oprogramowania
 • W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu usług zorganizowany zespół inżynierów od prawie 4 lat pracuje na bieżąco by zaspokoić potrzeby Klienta
 • W ramach współpracy zespół inżynierów prowadzi konsultacje w sprawach związanych z rozwojem i innymi potrzebami Klienta
liczba