30 July 2022

Jak uprościliśmy i zautomatyzowaliśmy proces raportowania Klienta za pomocą makr w arkuszach Excel

Klient:

FORUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Jak uprościliśmy i zautomatyzowaliśmy proces raportowania Klienta za pomocą makr w arkuszach Excel
theme-w-ico
theme-ico
sektor:
finanse | rynek kapitałowy

FORUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Klient świadczy kompleksowe usługi w zakresie obsługi inwestycji kapitałowych na terenie całej Polski. Specjalizacją Klienta są fundusze dedykowane dla zamożnych osób fizycznych oraz grup kapitałowych, których łączna wartość pod zarządzaniem przekracza 8.000.000.000 zł.

quote-l

Kluczowym we współpracy z IT Challenge były dla mnie 3 obszary – szybkie zrozumienie naszego nietypowego modelu wraz ze skomplikowaną strukturą przepływu danych, zadbanie o poufność danych oraz terminowość realizacji zadania. Inżynierowie IT Challenge zadbali w pełni o finalne zadowolenie po naszej stronie.

Szczególnie doceniam otwartość w komunikacji i proaktywne podejście do problemów, które pojawiły się w trakcie pracy. Jeśli ktoś szuka najwyższej klasy specjalistów, którzy nie ograniczają się tylko i wyłącznie do wykonania zadania, ale niejako biorą odpowiedzialność za biznes klienta z całego serca polecam kontakt i rozmowę z IT Challenge.

Janusz Baran, Dyrektor Sprzedaży i Rozwoju Biznesu Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
quote-r
theme-ico
cel projektu:

Automatyzacja procesu raportowania za pomocą makr w arkuszach Excel

W ramach świadczonych usług dostarcza klientom cykliczne raporty określające aktualne parametry portfeli poszczególnych inwestorów takie jak: posiadane instrumenty, cashflow, historię inwestycji, stopę zwrotu liczoną dla całej inwestycji oraz dla poszczególnych instrumentów. Aby sprostać wymaganiom raportowym Klient stosował arkusz Excel generujący indywidualne raporty dla poszczególnych odbiorców. Planując modernizację zawartości dostarczanych raportów oraz dążąc do generowania raportów dla wszystkich klientów automatycznie bez konieczności ingerencji dla każdego odbiorcy osobno Klient zwrócił się do IT Challenge z prośbą o przygotowanie nowego wzorca automatycznego raportu generowanego dla wszystkich odbiorców na raz.

liczba
theme-ico
theme-ico
Przebieg wdrożenia

Po analizie dotychczasowego arkusza i zapoznaniu się z teorią wyliczania stóp zwrotu z inwestycji w zależności od przyjętych kryteriów,  inżynierowie IT Challenge stworzyli od zera arkusz posiadający 3 odrębne obszary :

  1. dane wsadowe niezbędne do generowania raportów,
  2. wzorce raportów dla różnych wersji językowych
  3. przeliczenia zasilające wzorce danymi.

Stworzony arkusz udostępnia precyzyjną ścieżkę działania zgodnie z którą uporządkowano zasilanie arkuszy danymi wsadowymi oraz umożliwiono automatycznie generowanie raportów dla wskazanych odbiorców w wybranym przez siebie języku. Stworzony arkusz ogranicza możliwość popełnienia błędów zawężając możliwość wyboru części parametrów do ściśle określonych list. Raporty generowane są w formie plików .pdf, których struktura uzależniona jest od posiadanych przez danego odbiorcę instrumentów.

liczba
theme-ico

Wyzwanie

Szczególnym wyzwaniem projektu był fakt, że wszystkie dane o transakcjach i portfelach stanowią tajemnicę która zgodnie z polityką Klienta oraz wymogami prawa nie mogła opuścić zasobów informatycznych Klienta. Inżynier IT Challenge miał możliwość zapoznania się z działaniem dotychczasowych arkuszy Excel tylko w siedzibie klienta, po podpisaniu stosownym umów o zachowaniu poufności. Następnie wszystkie dane wrażliwe zostały usunięte, a zadaniem inżynierów ITCH było stworzenie od zera arkusza, którego działanie zarówno zastąpi dotychczasowe rozwiązanie jak również spowoduje istotną oszczędność czasu dla pracowników Klienta.

liczba
theme-ico

Efekt prac

Zastosowany arkusz umożliwia automatyczne generowanie raportów w wielu językach zarówno dla wybranych jaki i wszystkich odbiorców jednocześnie. Brak konieczności wybierania kolejnych klientów oraz weryfikacji zastosowanych dla nich formuł stanowi oszczędność od kilkunastu do kilkudziesięciu godzin pracy analityka w każdym kwartale

Zastosowane makra oraz wzorce zapewniają pełną powtarzalność wyliczeń oraz formy graficznej uzyskiwanych raportów przy jednoczesnej personalizacji rozdziałów raportu uzależnionej od posiadanych przez odbiorcę instrumentów.

Wprowadzone rozwiązanie pozwoli uwolnienie zasobu w postaci 10 godzin roboczych w miesiącu wysoko wyspecjalizowanego pracownika.

Inwestycja w przygotowanie raportu zwróci się Klientowi w 8 miesięcy.

liczba